Data 11 listopada jest dla Polaków szczególna, to tego dnia, w 1918 roku, Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Z tej okazji, jak co roku, w całym kraju, odbyły się liczne wydarzenia patriotyczne. W krakowskich obchodach uczestniczyli również, na zaproszenie Pana Stanisława Żółtka, członkowie Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności Edouard Ferrand, Laurenţiu Rebega, oraz reprezentanci włoskiej Ligii Północnej, Panowie Massimiliano Ferrari i Davido Quadri. Ten ważny dzień rozpoczął się msza świętą w katedrze na Wawelu, koncelebrowaną przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Następnie, z wawelskiego wzgórza w kierunku Placu Matejki, wyruszył pochód patriotyczny, w którym udział wzięli członkowie Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności. Przemarsz zakończył się pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się uroczysty apel poległych i wręczenie odznaczeń zasłużonym obywatelom. Delegacja Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności, w składzie: Stanisław Żółtek, Edouard Ferrand i Laurenţiu Rebega, złożyła kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Następnie odbyła się parada wojskowa, podczas której prezentowane były historyczne i nowożytne formacje zbrojne Wojska Polskiego.

O godzinie 16.30, rozpoczęła się konferencja Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności, na temat przyszłości narodów Europy po upadku Unii Europejskiej. Swoje wystąpienia zaprezentowali posłowie do Parlamentu Europejskiego, oraz przedstawiciel Ligi Północnej Massimiliano Ferrari. Przemówienia dotyczyły przyszłości Europy, roli, jaką pełnią narody środkowo-wschodniej części kontynentu, a także możliwego zacieśnienia stosunków z Rosją. Następnie zaproszeni goście zadawali uczestnikom pytania dotyczące ich wizji Europy. Po konferencji, odbyła się debata na temat porozumienia CETA, związanych z nim szans i zagrożeń. Zgromadzeni uczestnicy mogli wymienić się swoimi poglądami na temat tego kontrowersyjnego porozumienia, jak i poznać punkt widzenia naszych zagranicznych gości. Podczas całego dnia obchodów, mieszkańcom Krakowa, były rozdawane koszulki Ruchu na Rzecz Europy Narodów i Wolności. Wydarzenie należy zaliczyć do bardzo udanych i niewątpliwie przyczyniających się do budowania więzów partnerstwa i porozumienia pomiędzy narodami Europy.